Noord-Brabantse veehouders die bezwaar maken tegen de striktere milieuregels waar de provincie zich vrijdag over buigt krijgen hulp uit onverwachte hoek. De Dierenbescherming heeft vrijdag laten weten de plannen te beschouwen als slecht voor het dierenwelzijn. 

De nieuwe maatregelen moeten de uitstoot van schadelijk en overlastgevende stoffen beperken. De Dierenbescherming schrijft in een brief aan het provinciebestuur dat ze wel goed zijn voor de luchtkwaliteit, maar slecht zijn voor het vee.

De steun van de dierenwelzijnsorganisatie voor de boeren is opmerkelijk, schrijft Trouw. Doorgaans is de Dierenbescherming zeer kritisch ten opzichte van intensieve veehouderij.

Het provinciebestuur vindt dat de doelen voor natuurbescherming en volksgezondheid met de huidige regels niet worden behaald. Onder andere de uitstoot van ammoniak en fijnstof moet harder worden aangepakt. Verouderde stallen moeten volgens de plannen worden verbouwd om de uitstoot te verminderen en nieuwe stallen mogen alleen worden gebouwd als elders een grotere stal verdwijnt.

De strengere regelgeving lijkt te kunnen rekenen op een meerderheid in de Provinciale Staten. Coalitiepartijen SP, D66, VVD en PvdA bezetten samen 29 van de 55 zetels. 

Luchtwassers

De Dierenbescherming voert aan dat de uitstoot alleen kan worden verminderd als stallen volledig gesloten worden gemaakt en worden uitgerust met een luchtwasser. "Een luchtwasser maakt wel de lucht die uit de stal komt schoner, maar in de stal verblijven de dieren en hun verzorgers nog steeds in een heel ongezonde atmosfeer", schrijft de organisatie. Ook zijn er aanwijzingen dat luchtwassers niet zo effectief zijn als door fabrikanten wordt beweerd.

De Dierenbescherming maakt zich ook zorgen over haar 'Beter Leven'-keurmerk. Vorig jaar werd voor 900 miljoen euro aan producten met dit keurmerk gekocht door de Nederlandse consument. Om te voldoen aan de eisen die het keurmerk stelt aan dierenwelzijn, moeten bijvoorbeeld kippenboeren een minimale leefruimte per kip garanderen. De nieuwe regels zouden er echter voor zorgen dat Brabantse boeren die de overstap naar 'Beter Leven' willen maken hun stalruimte moeilijker kunnen uitbreiden. 

Uiteindelijk kan dat ertoe leiden dat er vlees en zuivel moeten worden ingevoerd uit het buitenland om te voldoen aan de Nederlandse vraag naar duurzame producten, aldus de Dierenbescherming.

Meeste vee

De helft van alle Nederlandse varkens wordt gehouden in Noord-Brabant. Ook huizen er de meeste kippen en geiten. Daarmee is het de provincie met de hoogste veedichtheid van Nederland. 

Brabantse veehouders zullen vrijdagochtend tegen de striktere milieuregels demonstreren bij het provinciehuis in Den Bosch.