De Kinderombudsman moet onafhankelijker worden van de Nationale Ombudsman. Dat kan voorkomen dat die twee weer ruzie krijgen, is de conclusie van een onderzoek in opdracht van staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid).

De Kinderombudsman werd in 2010 geïntroduceerd. De eerste Kinderombudsman van dienst, Marc Dullaert, kreeg vorig jaar van de nieuwe Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen te horen dat hij het veld moest ruimen. Van Zutphen wilde niet langer dat Dullaert zo op de voorgrond trad. Daarop verzamelden kinderrechtenorganisaties tienduizenden handtekeningen om Dullaerts gedwongen vertrek te beletten, maar tevergeefs.

De opstellers van het donderdag verschenen onderzoek vinden dat een nieuwe Nationale Ombudsman niet langer bij zijn aantreden mag beslissen over het lot van de Kinderombudsman. Dat was zo geregeld om een goede verstandhouding tussen hen beiden te verzekeren, maar pakt averechts uit.

De Kinderombudsman moet voortaan hoe dan ook zijn termijn mogen uitdienen, waarop de Ombudsman wel een stem heeft in de benoeming van een opvolger. Ook moet de Kinderombudsman in het vervolg een eigen budget krijgen.

De onderzoekers concluderen verder dat de Kinderombudsman heeft waargemaakt wat de Tweede Kamer van hem verwachtte en de naam van het instituut de afgelopen jaren heeft gevestigd.