Het aantal Nederlandse scholieren dat lessen mist, neemt dit jaar "met honderdtallen" toe. Dat stelt oud-kinderombudsman Marc Dullaert, die de overheid helpt dit probleem aan te pakken.

Dullaert is de aanjager van het zogenoemde 'thuiszitterspact’, een samenwerkingsverband tussen rijk en gemeenten dat als doel heeft in 2020 het aantal thuiszitters flink teruggedrongen te hebben.

In NRC stelt Dullaert dat in 2016 bijna 4.300 leerlingen langer dan drie maanden niet naar school gingen. Meer dan vijfduizend kinderen waren zelfs helemaal niet ingeschreven bij een school.

Een zelfde aantal heeft vrijstelling van de leerplicht gekregen. Dit kan bijvoorbeeld als een kind door psychische of lichamelijke klachten niet in staat is onderwijs te volgen.

Stofkam

Dullaert, die vorige jaar werd aangesteld, verklaart de stijging door het feit dat gemeenten met "de stofkam" door hun bestanden gaan. "Dat is goed, want zo komt ieder kind met leerrecht op de radar", aldus de oud-kinderombudsman.

In 2014 trad de wet passend onderwijs in werking. Deze verplicht scholen een plek te vinden voor iedere leerling, dus ook kinderen die extra zorg nodig hebben vanwege fysieke of psychische problemen.

Dullaert is in gesprek met tientallen gemeenten om het verzuim terug te dringen.