Maandag om 12.00 uur stuurt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in de verschillende Nederlandse regio's. Door deze test kunnen mensen nagaan of hun mobiel goed is ingesteld om de waarschuwing te ontvangen.

De overheid test het systeem dit jaar twee keer: op 3 juli en op 4 december.

Met NL-Alert kan de overheid mensen via hun mobiel gericht alarmeren en informeren tijdens een ramp. In het bericht staat wat er aan de hand is en wat de ontvanger het beste kan doen.