Nijpende personeelstekorten bij de politie in de grote steden zorgen ervoor dat aangiftes blijven liggen en veelvoorkomende criminaliteit niet wordt aangepakt. Dat er grote tekorten in de provincies zijn, was al bekend, maar nu slaan ook agenten in Amsterdam en Rotterdam alarm.

In Amsterdam komen wekelijks tientallen dossiers op de plank te liggen, waardoor criminelen vrijuit gaan. Dat bevestigt een woordvoerder van de Amsterdamse politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg maandag aan het AD. "Het gaat om zaken met daderindicatie, waarbij je vooral moet denken aan inbraken en diefstallen. Die zaken pakken we niet op, tot frustratie van onze mensen."

De tekorten worden verergerd door de zomervakantie. Tips over hennepkwekerijen worden bijvoorbeeld tijdelijk niet behandeld en ook gevallen waarin wordt doorgereden na een verkeersongeval blijven liggen.

Vorige maand waarschuwden de twaalf commissarissen van de Koning in een rapport dat in de politie-inzet in plattelandsregio's in gevaar is gekomen, omdat agenten steeds vaker worden ingezet bij landelijke activiteiten, zoals inzet van de ME. Dat leidt tot een "politieloos platteland", aldus de bestuurders.

Volgens Fred Driessen, agent en voorzitter van politievakbond ANPV, afdeling Amsterdam, is het in de steden niet veel beter gesteld. "We doen noodhulp, we houden de winkel open. Maar aan het structureel aanpakken van problemen komen we nauwelijks toe."

Evenementen

Driessen noemt het grote aantal evenementen in het hele land waarvoor extra politie-inzet nodig is als een van de oorzaken van de problemen. Een andere oorzaak is de bewaking van Joodse instellingen in Amsterdam, waar ook veel eenheden voor nodig zijn.

"Agenten hebben het tijdens hun dienst soms zo druk dat er nauwelijks tijd is om te eten. We merken ook dat het contact met de burger in de wijk verliezen. We surveilleren niet meer, maar racen er alleen nog maar doorheen in verband met een ongeluk," vertelt Driessen aan nieuwzender AT5. "Die vijfhonderd vind ik eigenlijk nog voorzichtig ingeschat, ik zit zelf meer aan duizend extra mensen te denken."

Tijdens de zomervakantie wordt het tekort aan agenten nog ernstiger. Verlofaanvragen voor de nazomer worden in Amsterdam en Rotterdam standaard afgewezen, bijvoorbeeld door festivaldrukte​.

Sinds de oprichting van de Nationale Politie in 2013 telt ons land 168 basisteams die de kerntaken van de politie uitvoeren: noodhulp, de aanpak van problemen in wijken en de bestrijding van veelvoorkomende criminaliteit. Die laatste twee taken hebben zo ernstig te lijden onder het personeelstekort dat ze amper worden uitgevoerd, waarschuwen de bonden.

Continue onderbezetting

Leen Spoor van de Rotterdamse afdeling van ANPV zegt dat zelfs het invullen van noodhulpdiensten "met pijn en moeite" lukt. "Als ik kijk naar het basisteam waar ik werkzaam ben, Maas en Rotte, dan hebben wij op papier 208 politiemensen", aldus Spoor. "Maar daar vallen 42 studenten onder, die er niet zijn en ook niet inzetbaar zijn. Daardoor kampen we continu met onderbezetting."

De korpsleiding van de Nationale Politie erkent dat de bezettingsproblemen tijdens de zomer extra nijpend zijn. "Gedurende deze vakantieperiode kan het voorkomen dat er strakkere keuzes moeten worden gemaakt in het werkaanbod", aldus een woordvoerder.

Brandbrief

Vorige maand vroeg politievakbond ACP de korpschef in een brandbrief om 1.000 extra politiemensen op te leiden. De bond sprak van "enorme druk" en "het instortingsgevaar van verschillende disciplines binnen de politie."

"De politie kan het zich niet permitteren om met de aanpak van capaciteitsproblemen te wachten tot Nederland een nieuw kabinet heeft."