Gezinshereniging is voor migranten nog steeds de belangrijkste reden om naar Nederland te komen. Van de 159.000 immigranten voegde in 2015 een derde zich bij een familielid dat al in Nederland woont. Anderen vroegen bijvoorbeeld asiel aan of kwamen hier op zoek naar werk.

In 2003 kwam volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nog de helft van de migranten vanwege gezinshereniging naar ons land. Toen kwamen de meesten uit Marokko en Turkije.

In 2015 kwamen de zogenoemde 'gezinsmigranten' vooral uit Syrië, Polen, India, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Vooral Syrische asielzoekers lieten vaak, kort nadat ze een verblijfsvergunning hadden gekregen, familieleden naar Nederland overkomen.