In 2016 gaven Nederlandse gemeenten voor het eerst sinds 1999 minder uit dan ze ontvingen. Er was sprake van een positief saldo van 0,2 miljard. 

De totale inkomsten bedroegen 53,8 miljard euro, terwijl de uitgaven op 53,6 miljard euro uitkwamen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag op basis van nieuwe cijfers.

In 2015 was het saldo van de gemeenten nog 0,5 miljard euro negatief. In 2009 was het tekort het grootst. Toen waren de uitgaven 4,9 miljard hoger dan de inkomsten.

Inkomsten

De inkomsten van gemeenten groeiden licht in 2016. Ze zijn voor een belangrijk deel afkomstig van het Rijk en lokale overheden. Deze inkomensoverdrachten bedroegen 36,7 miljard euro. Dat is bijna een miljard meer dan een jaar eerder.

Naast de inkomensoverdrachten van overheden, hebben gemeenten ook eigen inkomsten. Die zijn voornamelijk afkomstig uit gemeentelijke heffingen, dienstverlening aan burgers en bedrijven en uit verkoop van grond.

De opbrengsten uit grondverkopen zijn relatief klein, maar namen door de aantrekkende woningmarkt wel toe. In 2016 was het saldo van de verkopen met 2,2 miljard euro weer terug op het niveau van voor de financiële crisis.

Uitgaven

De uitgaven van gemeenten waren in 2016 met 53,6 miljard euro ongeveer even hoog als in 2015. De aankoop van goederen en diensten blijft de grootste uitgavenpost. Er werd 13,6 miljard euro aan uitgeven.

Daarna volgen de uitkeringen (13,4 miljard euro) en de betaling van lonen en sociale lasten (9,3 miljard euro) als grootste uitgavenposten.