Ongeveer een derde van de Nederlandse jongens en een op de zeven Nederlandse meisjes denken negatief over moslims. 

Voor het onderzoek werden 3.792 jongeren van twaalf tot 23 jaar ondervraagd. Het was vooral gericht op de oorzaken van discriminatie tegen moslims. Jongeren die regelmatig omgaan met moslims denken aanzienlijk minder negatief over hen dan mensen die zelf geen moslims kennen.

Mensen die geregeld met moslims omgaan vinden berichtgeving in de media ook negatiever dan hun eigen ervaringen. Verder zijn jongeren ook negatiever over moslims als ze denken dat die onverdraagzaam zijn ten opzichte van bijvoorbeeld homoseksuelen en vrouwen.

Het onderzoek volgt op een vergelijkbare studie die vorig jaar werd uitgevoerd naar antisemitisme in Nederland. De Kamer vroeg Asscher toen ook discriminatie tegen moslims onder de loep te nemen.

'Zorgwekkend'

Minister Lodewijk Asscher noemt de resultaten ''zorgwekkend". "Ieder mens heeft recht op een behandeling als een individu."

Om discriminatie tegen te gaan worden diverse stappen genomen. Veel discriminatie vindt op sociale media plaats, aldus Asscher. Om dat tegen te gaan heeft de Europese Commissie een gedragscode opgesteld met internetbedrijven als Facebook, Twitter en Google.

Daarnaast is er een overheidscampagne om discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden. Ook heeft het kabinet samen met gemeenten en de politie een handboek opgesteld voor hoe moskeeën om kunnen gaan met discriminatie of geweld.