Criminaliteit door asielzoekers komt steeds vaker voor rekening van mensen uit veilige landen, die in Nederland weinig kans op een verblijfsvergunning hebben.

Dat blijkt volgens De Telegraaf uit gegevens die de politie openbaar heeft gemaakt, nadat de krant een beroep had gedaan op de Wet openbaarheid van bestuur.

De meeste verdachte asielzoekers komen uit Albanië, Georgië, Marokko, Algerije en Libië, waarbij alleen Libië als onveilig geldt.

Ze worden vooral verdacht van diefstallen, misdrijven tegen de persoonlijke integriteit (zoals bedreiging of aanranding), overtredingen, verstoring van de openbare orde of verzet bij aanhouding en vernielingen.

Het lijkt erop dat de bij voorbaat kansloze asielzoekers de maanden die de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND nodig heeft voor de asielprocedure, gebruiken om vanuit het azc op strooptocht te gaan, luidde vorig jaar een waarschuwing van de politie en een aantal burgemeesters.

Niet vervolgd

Volgens De Telegraaf blijkt uit de stukken dat asielzoekers die na een misdrijf worden gepakt, lang niet altijd worden vervolgd. Een deel zou zelfs zonder straf worden vrijgelaten, omdat ze dan sneller zouden kunnen worden uitgezet.

Een woordvoerder van de politie zwakt deze stelling enigzins af en zegt tegen NU.nl dat er "enkele collega's zijn die hebben gesignaleerd dat het een mogelijkheid is dat deze asielzoekers worden vrijgelaten".

Volgens De Telegraaf leven daar bij de politie veel frustraties over: ''Daar geef je een onwenselijk signaal mee af, namelijk dat het plegen van misdrijven niet bestraft wordt tot iemand uitgezet wordt", citeert de krant de afdeling van de politie die over vreemdelingencriminaliteit gaat.

De woordvoerder zegt tegen NU.nl dat het echter niet aan de politie is om daar over te oordelen. "Het Openbaar Ministerie beslist altijd over een vervolging".