De extra voorwaarden uit het kinderpardon moeten worden geschrapt of aangepast. Daarvoor pleit Kinderombudsman Margrite Kalverboer donderdag. ''Het doel van deze regeling lijkt wel om er zo min mogelijk kinderen onder te laten vallen.''

Kalverboer zegt in een interview in Trouw dat asielkinderen net als in de huidige regeling vijf jaar in Nederland moeten verblijven. Want als ze na die tijd nog worden teruggestuurd ''wordt hun ontwikkeling ernstig geschaad''.

Maar volgens haar levert de huidige regeling de kinderen in de praktijk niets op. ''Er zijn zoveel extra voorwaarden aan verbonden, dat de grote meerderheid toch wordt uitgezet.''

Een van die extra voorwaarden die Klaverboer wil schrappen is dat van een asielzoeker verwacht wordt mee te werken aan een terugkeer. Ook vindt de Kinderombudsman het te strikt als een minderjarige vanwege vandalisme een straf heeft opgelopen en daardoor geen verblijfsvergunning meer krijgt.

Vreemdelingenwet

Om te zorgen dat meer kinderen succesvol een beroep kunnen doen op het kinderpardon, wil de Kinderombudsman bovendien dat de regeling wordt verankerd in de Vreemdelingenwet of het Vreemdelingenbesluit.

Kalverboer: ''Op dit moment is het kinderpardon in geen enkele wet verankerd. Hierdoor heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, die over deze regels gaat, te veel beleidsvrijheid.''

Ministerie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie geeft aan niets te zien in het plan van Kalverboer. "Het kabinet heeft er bewust voor gekozen mee te wegen in hoeverre is meegewerkt aan vertrek'', aldus het departement. "Zo wilde het voorkomen dat gezinnen zouden kiezen voor een bestaan in de illegaliteit." Ook zou vanaf het begin duidelijk zijn geweest dat deze regeling betrekking zou hebben op een klein aantal personen.

De partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet moeten beslissen of er een ruimer kinderpardon moet komen. VVD en CDA zijn tegen verruiming, D66 en ChristenUnie voor.