Ruim twee op de drie Nederlanders (68 procent) keurt discriminatie af. Tegelijkertijd denkt dat een iets groter deel (72 procent) ook dat er in sommige gevallen te snel van discriminatie wordt gesproken. Dat blijkt uit onderzoek dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) donderdag publiceert.

Van de honderd Nederlanders zegt 22 procent weleens gediscrimineerd te zijn. Daarmee behoort ons land tot de middenmoot van Europa. Hoger opgeleiden (76 procent) en linkse stemmers (83 procent) keuren discriminatie vaker dan gemiddeld af.

Ieder kwartaal vraagt het SCP respondenten naar hun politieke opvattingen en hun kijk op maatschappelijke kwesties. In het tweede onderzoek van dit Continu Onderzoek Burgerperspectieven van het jaar, was speciale aandacht voor het thema discriminatie. Opvallend is dat hoewel het SCP een "relatief groot discriminatiebewustzijn" constateert, uit de resultaten ook blijkt dat er veel scepsis bestaat over ervaringen met discriminatie. Volgens respondenten zou te snel worden gesproken over discriminatie; sommige groepen zouden overgevoelig zijn voor discriminatie.

Zichtbaarheid

De ondervraagde personen zeggen discriminatie erger te vinden als het henzelf of hun naasten treft, dan wanneer het gaat om mensen die verder van hen afstaan.

54 procent van de Nederlanders heeft het gevoel dat er nu vaker wordt gediscrimineerd dan twintig jaar geleden. Volgens de respondenten kan dat komen door de grotere zichtbaarheid van minderheidsgroepen, bijvoorbeeld omdat mensen makkelijker hun seksuele oriëntatie uiten. LHBT’ers (lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen), etnische minderheden, moslims en mensen met een beperking worden volgens Nederlanders het meest gediscrimineerd.