Gerard Bouman, voormalig korpschef van de politie, is getroffen door een hartinfarct. Dat gebeurde tijdens een vakantie in de Verenigde Staten. Bouman (64) ligt in een Amerikaans ziekenhuis, meldt de politie zondag.

De NOS meldt op basis van mensen uit zijn omgeving dat de hartaanval die Bouman trof zwaar was. De oud-korpschef zou er ernstig aan toe zijn.

De huidige korpschef, Erik Akerboom, wenst zijn familie alle sterkte toe en laat weten dat hij aangeslagen is door het nieuws. Ook minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) laat weten geschrokken te zijn en Bouman en zijn familie sterkte te wensen.

Bouman was van 2013 tot begin vorig jaar de eerste korpschef van de Nationale Politie. Daarvoor bereidde hij als kwartiermaker de vorming van het korps voor.  Bij zijn afscheid in januari 2016 werd Bouman benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau.

Aanstaande dinsdag komen de conclusies naar buiten van een onderzoek naar misstanden bij de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de politie. Onder andere de rol van Bouman wordt hierbij tegen het licht gehouden.

Snoepreisjes

De COR zou onder leiding van de inmiddels geschorste oud-voorzitter Frank Giltay veel geld hebben uitgegeven aan diners, feesten en snoepreisjes. Tegen Giltay loopt een strafrechtelijk onderzoek. 

De onderzoekscommissie zoekt onder andere uit of Bouman de geldverkwisting oogluikend toestond om zich te verzekeren van de loyaliteit van de COR. In maart schortte hij zijn medewerking op aan een onderzoek dat in gang was gezet. Een van de leden van de onderzoekscommissie verweet hij vooringenomenheid in de kwestie.

Minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) spoorde de oud-korpschef destijds direct aan om wél aan het onderzoek mee te werken ''omdat het om gemeenschapsgeld gaat en het een belangrijk onderwerp is''.

Naast Bouman en de ondernemingsraad waren oud-minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) en zijn voorganger Ivo Opstelten onderwerp van het onderzoek door de commissie.

Bouwstenen

Bouman zou bovendien een moeilijke verstandhouding hebben gehad met Opstelten. Hij zou hebben gevonden dat de toenmaige minister hem niet genoeg bouwstenen gaf om de nieuwe Nationale Politie op te bouwen.

De Telegraaf en NOS meldden afgelopen dagen al op basis van bronnen rond het onderzoek dat er geen bewijzen zijn gevonden van omkoping. Wel wekten de omstandigheden de schijn van belangenverstrengeling en werd er door de korpsleiding onvoldoende toezicht gehouden op de uitgaven van de ondernemingsraad.