Ook omwonenden van geitenboerderijen hebben vaker longontsteking

Niet alleen omwonenden van pluimveehouders, maar ook van geitenboerderijen blijken vaker longontsteking te hebben. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat hier onderzoek naar deed, heeft nog niet boven water hoe het komt dat longontsteking rond geitenboerderijen vaker voorkomt.

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken noemt de bevindingen in een brief aan de Tweede Kamer "een zorgelijk signaal". Hij laat verder onderzoek doen om de oorzaak op te sporen.

Van Dam vindt maatregelen nu al nodig, maar wacht verder onderzoek af om gerichter te kunnen ingrijpen. Hij roept provincies en gemeenten wel op om nu vast rekening te houden met de conclusies van het RIVM.

Afgelopen zomer stelden onderzoekers al vast dat het fijnstof dat pluimveebedrijven verspreiden de gezondheid van hun buren schaadt. Het nieuwe rapport bevestigt die conclusies.

Investeren

Land- en tuinbouworganisatie LTO laat in een reactie weten dat veehouders graag willen investeren in bijvoorbeeld betere stalsystemen om de leefomgeving gezonder te maken. Maar volgens de branchevereniging ontbreekt er nog veel noodzakelijke kennis.

''Zolang die kennis ontbreekt, lopen ondernemers de kans dat ze investeren in verkeerde technieken of methoden die uiteindelijk weinig effect hebben. Dat moet voorkomen worden'', aldus LTO, die graag mee wil werken aan het onderzoek.

In de pluimveesector is inmiddels een speciale regiegroep opgericht en een plan van aanpak uitgewerkt om de uitstoot van fijnstof de komende jaren te minimaliseren.

Tip de redactie