Ongeveer zeventig gemeenten hebben bij een kenniscentrum van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gevraagd om hulp bij complexe zorgfraudemeldingen.

De schade door fraude met zorggeld loopt in de miljoenen, maar exacte cijfers zijn er niet, schrijft Trouw zaterdag.

Volgens het Kenniscentrum Handhaving en Naleving van de VNG komt veel fraude met zorggeld nu aan het licht doordat gemeenten sinds 2015 verantwoordelijkheden met betrekking tot zorg hebben overgenomen van hogere overheden.

Voorheen waren cliënten met een persoonsgebonden budget (pgb) zelf verantwoordelijk als zorg voor deze mensen ondermaats of helemaal niet geleverd bleek te zijn. Sinds kort is de zorgverlener aansprakelijk, maar er zijn volgens het kenniscentrum meer maatregelen nodig om malafide aanbieders af te schrikken.

Op dit moment moeten frauderende instellingen alleen het ten onrechte ontvangen zorggeld terugbetalen. De VNG pleit in de krant voor hoge boetes, meer controle en meer uitwisseling van kennis en gegevens door gemeenten.

Bij de zeventig gemeenten die zich gemeld hebben, gaat het vooral om zorg die onvoldoende is, maar soms ook om regelrecht crimineel handelen.