Twee- tot drieduizend vreemdelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning hebben een vrijstelling gekregen voor het inburgeringsexamen terwijl dit eigenlijk niet de bedoeling was. De oorzaak is een fout bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Per 2015 werden de vereisten verzwaard van enkele gronden voor vrijstelling van het inburgeringsexamen. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) meldt donderdag echter dat de IND deze verzwaarde eisen niet in acht heeft genomen bij de aanvragen die na 1 januari 2015 kwamen.

Volgens Dijkhoff kunnen de verblijfsvergunningen niet meer worden ingetrokken. Hij betreurt de gang van zaken. Volgens Dijkhoff heeft de IND inmiddels actie ondernomen. Aanvraagformulieren zijn aangepast en de informatie op de website is gewijzigd. Medewerkers van de IND hebben schriftelijk instructies gekregen.

PVV

De PVV heeft felle kritiek op de gang van zaken en spreekt over ''cadeautjes'' aan vreemdelingen. De tweede partij in de Tweede Kamer vraagt zich af hoe het mogelijk is dat bewindslieden pas na twee jaar ontdekken dat de IND nieuwe regelgeving niet toepast.

Volgens de PVV is er geen grip op de IND. De partij wil ook weten welk prijskaartje er voor de belastingbetaler aan het ''falen'' hangt , gezien de ''extra druk'' op bijvoorbeeld bijstandsuitkeringen, gezondheidszorg, woningen en veiligheid. De PVV wil dat de ten onrechte verstrekte verblijfsvergunningen worden ingetrokken.

Inburgeringsexamen 

Met het inburgeringsexamen wordt onder meer de lees- en spreekvaardigheid getest en de kennis van de Nederlandse samenleving. Ook wordt aandacht besteed aan de arbeidsmarkt. Mensen die het examen niet binnen drie jaar halen, kunnen een boete krijgen. Ook kan een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd worden geweigerd.

In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland
In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland

Animatie door In60seconds