Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft het Keukenhofbosch in Lisse voor bezoekers gesloten, omdat meerdere mensen door een buizerdpaartje zijn aangevallen. 

''Sommige mensen zijn met bebloed hoofd het bos uitgekomen'', aldus een boswachter van stichting Het Zuid-Hollands Landschap woensdag.

De eerste meldingen over de agressieve buizerds die hun nest verdedigen, kwamen half mei binnen.''Zij vallen mensen aan die te dichtbij komen of zich in het territorium bevinden. Dit doen zij door schijnaanvallen, maar ook echt rake aanvallen waarbij een aantal mensen zelfs verwondingen op het hoofd heeft opgelopen'', aldus de boswachter.

Buizerds kunnen met hun snavel en klauwen prooien verscheuren. Daarom adviseert de stichting mensen met verwondingen de huisarts te raadplegen vanwege infectiegevaar.

De boswachter verwacht dat de jonge buizerds in het nest over een week of zes uitvliegen en dat het paartje dan rustiger wordt.