Uitstoot broeikasgassen in 2015 met 4 procent gestegen in Nederland

De totale uitstoot van broeikasgassen in Nederland is met ongeveer 4 procent gestegen in 2015 ten opzichte van het jaar daarvoor. De stijging is vooral te wijten aan een hogere uitstoot van CO2 door meer energieproductie met steenkoolcentrales, dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag.

Door de koude winter van 2015 werd de kachel vaker gestookt wat invloed heeft gehad op de toename. De totale uitstoot bedroeg 195,2 miljard kilogram aan broeikasgassen.

Die totale hoeveelheid betekende een afname van 12,5 procent ten opzichte van het Kyoto-basisjaar. Dat jaar dient als referentiejaar voor de uitstoot van broeikasgassen. In 2020 moet Nederland uiteindelijk een afname van 6 procent hebben gerealiseerd ten opzichte van het basisjaar.

Wel is de CO2-uitstoot dermate toegenomen dat dit meer is geworden dan in het basisjaar. De toename van CO2 werd in 2015 echter ruim gecompenseerd door de lagere emissies van overige broeikasgassen als methaan, distikstofoxide en fluorhoudende gassen, aldus het RIVM.


Animatie door in60seconds

Lees meer over:
Tip de redactie