Verzet tegen door het Openbaar Ministerie opgelegde straffen duurt in 75 procent van de gevallen langer dan de redelijke termijn van twee jaar. De doorlooptijd van dat verweer tegen OM-strafbeschikkingen wordt als ''ronduit dramatisch'' bestempeld.

Die term gebruikt de procureur-generaal bij de Hoge Raad in zijn onderzoek naar het verzet tegen de afdoeningen door het OM. Zijn rapport 'Beproefd verzet' is maandag aangeboden aan de minister van Veiligheid en Justitie.

Veel zaken leiden vanwege de lange tijdsduur tot seponering. Bovendien legt de rechter vanwege de verstreken tijd lagere straffen op.

De OM-strafbeschikking wordt gebruikt om bijvoorbeeld eenvoudige mishandeling, winkeldiefstal, openbare dronkenschap of ordeverstoring zonder tussenkomst van de rechter af te doen. De rechter bekijkt de zaak alsnog als iemand het niet met de strafbeschikking eens is.

Bewijs

Volgens het onderzoek wordt bij het opleggen van OM-strafbeschikkingen onvoldoende zorgvuldig gekeken naar het bewijs. Dat bleek bij eerder onderzoek ook al zo te zijn. Twijfel aan de betrouwbaarheid van het bewijs leidde bij de rechter vaak tot vrijspraak. Het is aannemelijk dat die twijfel ook al bij het OM bestond. Daarom wordt een zorgvuldiger beoordeling aanbevolen.

Verder zou het OM meer aandacht moeten schenken aan persoonlijke omstandigheden van verdachten. Als dat gebeurt en de boetetarieven worden afgestemd op de vonnissen die rechters spreken, dan is de noodzaak tot verzet minder groot.

Verbeteringen

Het OM zegt dat tal van verbeteringen al in gang zijn gezet. De doorlooptijden tussen het plegen van een strafbaar feit en het opleggen van een OM-strafbeschikking kunnen en zullen verder worden verkort, aldus het OM in een reactie.