Rijkswaterstaat voert maatregelen in om de migratie van trekvissen te bevorderen. Aanleiding hiervoor is de afname van de hoeveelheid en het aantal soorten vis door de aanwezigheid van barrières als sluizen en dijken.

De maatregelen moeten ervoor zorgen dat de belangrijkste blokkades op trekroutes worden opgeheven.

Het doel is om de populatie trekvissen weer op peil te krijgen. Volgens Rijkswaterstaat is dit essentieel voor een gezond ecosysteem in en rond de Nederlandse wateren. Door barrières zouden vissen moeilijk of niet migreren, met als gevolg dat een aantal vissoorten dreigt uit te sterven. 

Afhankelijk van het type barrière zijn nu diverse maatregelen getroffen. Zo worden er onder meer sluizen opengezet en vispassages aangelegd. Ook worden bestaande vispassages gerepareerd en verbeterd zodat vissen veilig langs blokkades worden geleid.