Beleid tegen smokkelwaar in gevangenissen schiet tekort

De aanpak tegen smokkelwaar in gevangenissen is niet effectief genoeg. Mede door gebrek aan tijd is het voor gevangenispersoneel moeilijker geworden om smokkelwaar als drugs en mobiele telefoons buiten de muren van de gevangenissen te houden.

Dat concludeert de Inspectie Veiligheid en Justitie in een donderdag gepubliceerd rapport over het tegengaan van smokkelen. Ook nieuwe technologieën maken het moeilijker om verboden voorwerpen te ontdekken. Zo kunnen mobiele telefoons steeds kleiner worden gemaakt, waardoor ze moeilijker zijn te detecteren.

Volgens de inspectie, die onderzoek deed in zeven inrichtingen, spant het personeel in de gevangenissen zich actief in om invoer van contrabande tegen te gaan. Van vrijhandelsplaatsen van smokkelwaar is geen sprake volgens de inspectie, maar verbeteringen zijn wel nodig.

Zo hebben medewerkers meer gelegenheid nodig om bijvoorbeeld celinspecties grondig te doen. Meerdere beveiligers hebben bovendien gevraagd om extra training om smokkelwaar te herkennen. Ook zijn bijvoorbeeld detectiepoorten en bagagedoorlichting niet altijd meer effectief. Vooral inwendig verstopte voorwerpen die niet van metaal zijn glippen daar doorheen.

Integriteit

De inspectie ziet noodzaak om te investeren in nieuwe technologie. Ook moet worden gekeken naar werkwijzen en richtlijnen voor de omgang met contrabande. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) krijgt bovendien het advies om informatie over smokkelmethoden beter onderling te delen.

Er is ook onderzoek gedaan naar het integriteitsbeleid. Dat beleid blijkt niet altijd bekend onder medewerkers. De inspectie vindt ook dat moet worden gewerkt aan de screening van medewerkers die al bij DJI werken.

Dijkhoff

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Klaas Dijkhoff laat in een reactie op het rapport weten een aantal vernieuwingen door te zetten die de invoer van smokkelwaar in gevangenissen moeten tegengaan. Het gaat onder meer om proeven met scanners die objecten op het lichaam zien en de inzet van speciaal getrainde honden om telefoons op te sporen.

De staatssecretaris vraagt de Dienst Justitiële Inrichtingen de aanbevelingen van de inspectie over te nemen. Dijkhoff wil gedetineerden die smokkelwaar in hun bezit hebben meer persoonsgericht gaan straffen. Of een straf effectief is, zoals het afnemen van privileges of opsluiting in de isoleercel, verschilt namelijk van gedetineerde tot gedetineerde.

De staatssecretaris werkt al langere tijd aan het strafbaar stellen van bezoekers die verboden goederen binnensmokkelen. Daar komt volgens zijn wetsvoorstel maximaal een half jaar celstraf op te staan.

Lees meer over:
Tip de redactie