Een meerderheid van de wijkagenten in Nederland vindt dat de georganiseerde misdaad in de steden vrijwel geen strobreed in de weg wordt gelegd.

Dat blijkt uit een onderzoek van twee wetenschappers van de Politieacademie in Apeldoorn in opdracht van de Nationale Politie. Volgens de wijkagenten wordt het werk van geüniformeerde agenten belemmerd door een tekort aan rechercheurs, schrijft de Volkskrant.

Het onderzoek bestond uit enquêtes en veldwerk. 65 politiemensen werden geïnterviewd en 325 vulden een vragenlijst in. Ruim 70 procent van de ondervraagde politiemedewerkers komt in de dagelijkse praktijk "veel criminelen die veel te weinig worden aangepakt" tegen.

"Politiemensen zien in hun werkgebied veel criminele families, kopstukken en netwerken, zonder dat zij ertegen kunnen optreden en zonder dat andere politiemensen dat doen", zeggen onderzoekers Judith van Valkenhoef en Edward van der Torre. "Het gaat meestal om drugs, waarmee verschrikkelijk veel geld wordt verdiend. Ze zien jongens die zich onaantastbaar wanen. Daar liggen ze wakker van."

Te weinig rechercheurs

Hoewel het probleem al langer bestaat, blijkt uit het onderzoek dat de komst van de Nationale Politie in 2013 de zaken heeft verergerd. De basisteams van de Nationale Politie gebruiken wijkagenten als frontlinie in de strijd tegen criminaliteit. Zij weten meestal precies wie de criminelen zijn in hun buurt, maar om de verdachten langdurig te volgen zijn rechercheurs in burger met specialistische apparatuur nodig. Die ontbreken vaak.

Een andere oorzaak is volgens de onderzoekers dat wijkagenten tegen te veel bureaucratie oplopen als zij hun verhaal proberen aan te kaarten op hogere niveaus binnen de politie.

Dilemma's

De Nationale Politie stelt tegenover de Volkskrant dat er sprake is van dilemma's. "Wij moeten dagelijks keuzes maken en helaas blijft daarbij ook werk liggen. De vraag die wij moeten beantwoorden is of het toevoegen van meer rechercheurs een oplossing is."

De medewerkers van de basisteams hebben volgens de Nationale Politie al een opsporingstaak en moeten oplossingen elders worden gezocht. "Wij kunnen de totale capaciteit van de politie niet beïnvloeden. Dat is een verantwoordelijkheid van de minister."