Vertrouwen in medemens en rechterlijke macht neemt licht toe

Het vertrouwen van Nederlanders in elkaar en in gezaghebbende instanties als de rechtelijke macht en politie is licht toegenomen, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Uit de gegevens over de periode 2015-2016 blijkt dat 60 procent van de 15-plussers vertrouwen heeft in de medemens. Dat is 2 procent meer dan in de periode 2012-2014, toen 58 procent van de Nederlanders vertrouwen had in de ander in de samenleving. 

Ook heeft een duidelijke meerderheid van de Nederlanders vertrouwen in gezaghebbende instanties. 70 procent van de burgers heeft vertrouwen in rechters en de politie. Ook hier is een lichte toename van het vertrouwen te signaleren in vergelijking met eerdere cijfers.

Nederlanders hebben juist minder vertrouwen in de Tweede Kamer en in banken. Slechts 30 procent van de Nederlanders zegt vertrouwen te hebben in het parlement. Ook het vertrouwen in de Europese Unie is de afgelopen jaren iets gedaald.

Opleidingsniveau

Uit de cijfers van het CBS blijkt ook dat hoogopgeleiden meer 'sociaal vertrouwen' hebben dan laagopgeleiden. Van de mensen die alleen basisonderwijs genoten, heeft 39 procent vertrouwen in de medemens. Dat vertrouwen loopt op tot 86 procent bij de groep met een universitaire opleiding.

Hoger opgeleiden hebben doorgaans ook meer vertrouwen in (politieke) instituties dan lageropgeleiden. De verschillen zijn hier echter minder uitgesproken dan bij het onderlinge vertrouwen.

Lees meer over:

Dagelijkse nieuwsbrief

Dagelijkse nieuwsbrief
Elke ochtend rond 6.00 uur weten wat het nieuws wordt?

NUwerk

Tip de redactie