Hard oordeel over werkcultuur bij NFI

Er is veel mis met de omgangsvormen en de cultuur op het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Den Haag. Bij het NFI, dat informatie levert voor onderzoek naar misdrijven, bestaat onder meer een grote kloof tussen personeel en leidinggevenden.

Dat stellen twee onderzoeksbureaus vast die het instituut op diens verzoek onder de loep hebben genomen.

Medewerkers van het NFI voelen zich vaak onveilig, concluderen Andersson Elffers Felix en INK in hun woensdag verschenen rapport. Er heerst achterdocht, er wordt geroddeld en geruzied. Van samenwerken komt het nauwelijks omdat veel medewerkers alleen opereren en afdelingen niet goed communiceren.

Onder het personeel wordt vooral gewezen naar de directie en in het bijzonder naar algemeen directeur Reinout Woittiez. Woittiez trok twee maanden geleden al zijn conclusies en besloot op te stappen.

Ook met de aansturing door het ministerie van Veiligheid en Justitie is veel mis. Het NFI moest een bezuiniging doorvoeren, maar werd verder aan zijn lot overgelaten. Minister Stef Blok heeft een interim-manager aangesteld die de aanbevelingen van de onderzoekers moet uitvoeren en het instituut moet hervormen.

Omdat het personeel het NFI en het werk wel een erg warm hart toedraagt, zijn AEF en INK toch hoopvol over de toekomst. Maar er moet dan wel veel veranderen. Gemakkelijk is dat niet, waarschuwen ze. Het eigengereide optreden van medewerkers en het wantrouwen jegens de leiding hangt ook samen met het werk en is al jaren eigen aan het NFI.

Tip de redactie