Het afgelopen jaar zijn 251 ontvoerde kinderen gemeld bij het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zijn er veertien meer dan het jaar ervoor. 

Het gaat bijvoorbeeld om kinderen die na een scheiding door een van de ouders mee naar het buitenland zijn genomen.

In 2016 zochten 9.600 mensen contact met de organisatie, dat is een stijging van 60 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

443 kinderen waren het afgelopen jaar betrokken bij een dreiging, 68 meer kinderen dan het jaar ervoor. In 2015 rapporteerde het Centrum IKO nog een lichte daling in het aantal internationale kinderontvoeringen.

Taboesfeer

Deze cijfers geven niet het hele beeld, benadrukt de organisatie. Internationale kinderontvoering zit namelijk vaak nog in de taboesfeer. ''De omgeving reageert vaak negatief als de buitenlandse partner na het stuklopen van de relatie met de kinderen vertrekt. De andere ouder blijft achter met de schaamte'', aldus het centrum.

De helft van de ontvoerde kinderen komt niet terug als hij of zij in het buitenland zit.

De meeste kinderen worden meegenomen naar Turkije, gevolgd door België, Duitsland en Polen. Meestal is het de moeder die het veelal nog jonge kind meeneemt.