Hogeschool Inholland stopt het nieuwe schooljaar met zestien tweedegraads lerarenopleidingen in Amsterdam, meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb). De opleidingen hebben te weinig studenten en zijn de instelling nu te duur. 

Volgens de bond wordt geprobeerd gedwongen ontslagen te voorkomen. Er zijn 42 fte's mee gemoeid.

Leerlingen die komend cursusjaar al in het tweede jaar zitten, kunnen hun opleiding er wel afmaken. Nieuwe gegadigden voor een van de opleidingen worden doorverwezen naar de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

Vorig jaar stroomden er bij de lerarenopleiding aardrijkskunde twee studenten in, schrijft de AOb op de eigen site. Bij Frans waren het er zeven, bij wiskunde negen.