Nederland scoort slecht bij het terugdringen van de uitstoot van koolstofdioxide. In 2016 nam de CO2-emissie uit fossiele brandstoffen met 0,4 procent toe, terwijl gemiddeld in de EU de uitstoot met 0,4 procent ten opzichte van 2015 afnam.

Dat blijkt uit schattingen van het Europese statistiekbureau Eurostat die donderdag zijn gepubliceerd. De uitstoot ging het sterkst omlaag in Malta met een spectaculaire 18,2 procent en Bulgarije (min 7 procent). De slechtste prestaties leverden Finland (8,5 procent toename) en Cyprus (plus 7,0 procent).

Volgens Eurostat waren er in 2016 meer lidstaten waar de CO2-emissie steeg dan EU-landen waar de uitstoot afnam. De uitstoot van koolstofdioxide is goed voor 80 procent van alle broeikasgassen die zorgen voor klimaatverandering.

De internationale milieuorganisaie Greenpeace ,,schrikt maar is niet verbaasd over de uitkomsten van Eurostat". ,,Een nieuw kabinet moet inzetten op het sluiten van alle kolencentrales in ons land om aan het gerechtelijke Urgenda-klimaatvonnis te voldoen", luidt een reactie.

In 2015 bepaalde de rechter in een zaak die milieuorganisatie Urgenda tegen het kabinet aanspande dat Nederland meer moet ondernemen om de uitstoot van CO2 te verminderen met 25 procent in 2020.