De politie heeft wel degelijk informatie op papier over criminaliteit en overlast door asielzoekers. Vorig jaar zijn daar "analyses en monitors" over opgesteld. Dat erkent korpschef Erik Akerboom.

In een verklaring die de politie vrijdagavond uitgaf erkent Akerboom dat een verzoek om dit soort gegevens door De Telegraaf "te beperkt geïnterpreteerd en de krant ten onrechte het antwoord kreeg dat de politie er geen documenten over heeft.

Of de gegevens die het zogeheten Nationaal Vreemdelingen Informatieknooppunt (NVIK) blijkt te verzamelen nu alsnog worden vrijgegeven, staat nog niet vast. De politie neemt wel het verzoek dat de krant deed met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) opnieuw in behandeling.

"Helaas roept deze gang van zaken het beeld op dat politie weg lijkt te kijken van feiten die maatschappelijk mogelijk gevoelig liggen", aldus Akerboom in de verklaring. ''Niets is minder waar. Eerder deze maand publiceerden wij zelf nog recente cijfers over meldingen van zaken op en rond asielzoekerscentra, variërend van vermissing tot diefstal en vechtpartijen."

Het NVIK analyseert gegevens van de politie zelf, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De informatie wordt gebruikt voor "handhaving en toezicht op lokaal, regionaal en landelijk niveau".

Achterhouden

De Telegraaf stelt zaterdag dat de Nationale Politie heeft geprobeerd te voorkomen dat de de krant zou schrijven over het achterhouden van cijfers over asielcriminaliteit.

Wanneer De Telegraaf hierover niet zou publiceren, zou de redactie in ruil daarvoor ander nieuws krijgen over de aanpak van bijvoorbeeld zakkenrollers uit veilige landen en uitgeprocedeerde asielzoekers die het land weigeren te verlaten en onderduiken in de illegaliteit.