Jongeren uit Eritrea en Afghanistan maken vaak in hun eentje de reis naar Nederland om hier asiel aan te vragen. Van alle minderjarige asielzoekers uit Eritrea kwam 45 procent vorig jaar alleen.

 Van de Afghaanse minderjarigen reisde 40 procent zonder volwassen begeleider.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bracht die cijfers woensdag naar buiten. Ze zijn afkomstig van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De meeste jonge asielzoekers zijn zestien of zeventien jaar. Een kwart is veertien of vijftien, 9 procent is nog jonger. Vanuit het door oorlog verscheurde Syrië komen veel minder kinderen zonder volwassene naar Nederland: 3 procent.

In totaal vroegen in 2016 zo’n 1700 alleenstaande minderjarigen hier asiel aan. Een jaar eerder, toen ook het totale aantal asielverzoeken piekte, waren dat er nog 3900, meer dan twee keer zoveel.