De kortgedingrechter in Alkmaar doet op 12 mei uitspraak in een zaak die draait om de vraag of een twaalfjarig kankerpatiëntje tegen zijn wil verder moet worden behandeld voor zijn ziekte. De zaak werd dinsdag inhoudelijk behandeld.

De door de vader van het kind aangespannen zaak tegen de stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers, dat toezicht heeft op het kind, speelde zich achter gesloten deuren af.

Het twaalfjarige jongetje uit Noord-Holland werd eind vorig jaar zes weken lang dagelijks bestraald vanwege een hersentumor en had in maart met een vervolgbehandeling in de vorm van een chemokuur moeten starten. Dat wil het jongetje echter niet, zo heeft hij zelf aangegeven en dat is ook de overtuiging van een psychiater. Die heeft het jonge patiëntje na onderzoek wilsbekwaam verklaard.

Alternatieve behandelingen

De vader heeft ernstige twijfels bij die conclusie, zo valt op te maken uit de dagvaarding die in de zaak is uitgebracht. Hij is er helemaal niet zeker van dat zijn kind niet verder wil leven. Hij heeft geprobeerd via de gezinsvoogd de zaak aan de rechter voor te laten leggen.Toen de gezinsvoogd bleef weigeren, spande hij zelf een zaak aan.

De vader  is gescheiden van de moeder, die van meet af aan weinig heil zag in een medisch traject van bestralingen en chemokuren en een voorkeur had voor alternatieve behandeling. De jongen werd mede om die reden onder toezicht geplaatst.

Overlevingskans

De pers werd dinsdag zorgvuldig buiten de deur gehouden tijdens de behandeling. Na afloop weigerden beide partijen elke toelichting. Vertegenwoordigers van De Jeugd- & Gezinsbeschermers hielden het bij een resoluut ''nee".

Volgens de dagvaarding hebben medici verklaard dat zijn kansen op genezing zonder verdere behandeling fiftyfifty zijn. Bij een vervolgbehandeling bedraagt zijn overlevingskans 75 tot 80 procent.