In Amsterdam zijn zondag de slachtoffers herdacht die in het vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück slachtoffer zijn geworden van de nazi's. Bij het Ravensbrückmonument op het Museumplein sprak minister van Defensie Jeanine Hennis een herdenkingsrede uit.

Tijdens de herdenkingsplechtigheid lazen scholieren ook gedichten voor.

In het kamp hebben 153.000 mensen gevangen gezeten, hoofdzakelijk vrouwen en meisjes. Ze moesten dwangarbeid verrichten of werden gebruikt voor medische experimenten. Tienduizenden overleefden het kamp niet.

Ravensbrück werd eind april 1945 door de Russen bevrijd.

In haar toespraak bracht minister Hennis een ode aan de vrouwen van Ravensbrück en de hoop die zij bleven koesteren. ''Zij bleven geloven dat het kwaad niet zou overwinnen. Dit deden zij door om te zien naar elkaar. Door humor, inventiviteit en creativiteit."