Het afgelopen jaar zijn er bijna vijftienduizend noodpaspoorten afgegeven. Dat waren er zo'n vijftienhonderd meer dan het jaar daarvoor en ongeveer vijfduizend meer dan vijf jaar geleden.

Dat heeft de Koninklijke Marechaussee, de organisatie die de documenten verstrekt, laten weten. Noodpaspoorten kunnen worden afgegeven op bijvoorbeeld het vliegveld, als iemand zijn of haar paspoort is vergeten of als het paspoort verlopen is of niet lang genoeg geldig is.

De stijging van het aantal noodpaspoorten komt deels doordat er door verschillende landen steeds strengere eisen aan de geldigheid van een paspoort worden gesteld. Bepaalde landen mogen alleen maar bezocht worden met een paspoort dat nog minstens drie maanden of een half jaar geldig is. Maar het toegenomen aantal komt ook omdat er simpelweg in absolute aantallen meer mensen het vliegtuig pakken.

Noodpaspoorten worden alleen in zeer uitzonderlijke gevallen en onder strikte voorwaarden afgegeven, benadrukt de Koninklijke Marechaussee. Bijvoorbeeld als iemand al op het vliegveld staat en op geen andere manier nog aan een geldig document kan komen.

Vakantieperiode

Op vliegvelden als Schiphol en Eindhoven Airport zijn balies waar noodpaspoorten worden afgegeven. Ook moet de identiteit en nationaliteit van de aanvrager aangetoond kunnen worden. Zo vlak voor de vakanties, zoals nu de meivakantie, noteert de marechaussee altijd een piek in aanvragen.

Een noodpaspoort kost iets minder dan vijftig euro.