Het totale vermogen van de rijkste Nederlanders is voor het eerst sinds de crisis iets gedaald. Dat meldt de Volkskrant op basis van gegevens die de krant heeft opgevraagd bij het CBS.

De rijkste 1 procent bezat in 2015 ruim 295 miljard euro aan privaat vermogen, wat neerkomt op 28 procent van het totaal, aldus de krant.

Een jaar eerder bezat diezelfde 1 procent nog 28,5 procent van het vermogen in Nederland. Onder andere huizen, aandelen en de bank- en spaarrekeningen vallen onder het privaat vermogen.

Pensioenen zijn niet meegeteld bij de berekeningen omdat deze pas op latere leeftijd te besteden zijn. De vermogenskloof wordt echter wel een stuk kleiner indien deze zouden worden meegerekend, iets wat volgens critici ook zou moeten gebeuren.

Huizenprijzen

De oorzaak van de daling van het vermogen ligt vooral bij de hogere huizenprijzen. 'Gewone' huishoudens profiteren daar meer van dan de rijkste 1 procent. Die laatste groep bezit tevens veel vermogen in andere zaken.

Ook werd gekeken naar de 'superrijken' door de krant, deze 0,1 procent (circa 7.500 huishoudens) moest ook een lichte daling accepteren. De groep had in 2015 zo'n 117 miljard euro in bezet van de in totaal 1.061 miljard euro.