Bijna de helft van de 22 moskeeën van Marokkaanse origine in Amsterdam staat onder invloed van het salafisme. Dit blijkt uit onderzoek van de AIVD waar NRC zaterdag over schrijft.

Deze fundamentalistische stroming in de islam heeft afgelopen jaren een opmars gemaakt in de hoofdstad waarbij gematigde moskeeën binnen haar invloedssfeer zijn geraakt. Soms gaat dat zelfs gepaard met geweld.

De ontwikkeling in moskeeën hangt samen met de toenemende invloed van Saoedi-Arabië. Nederlandse imams worden steeds vaker opgeleid aan de islamitische universiteit van Medina en gaan na terugkeer het salafisme prediken.

Salafisten willen een 'zuivere' Islam zoals deze was in de tijd van de profeet Mohammed. Tot nu toe werd altijd gedacht dat de salafisten een kleine minderheid vormden binnen de moskeegemeenschap.

"We herkennen de signalen van de rol die salafisten spelen in Amsterdamse moskeeën", zegt een woordvoerder van de gemeente tegen het NRC. "Het heeft al langer de nadrukkelijke aandacht van de burgemeester."

Radicalisering

Gemeenten maken zich ernstig zorgen over deze toenemende invloed. Sommige salafisten zouden een anti-integratieboodschap uitdragen welke weer als oorzaak kan werken voor radicalisering.

Het Contactorgaan Moslims en Overheid, een koepelorganisatie van moskeeën, ziet graag een imamopleiding in Nederland verschijnen, zodat de studenten niet naar Saoedi-Arabië hoeven te gaan voor hun studie.