Het repareren van de stuw bij Grave, die eind december werd geramd door een Duitse binnenvaarttanker, gaat tussen de 15 en 20 miljoen euro kosten.

Rijkswaterstaat heeft een bericht daarover van Omroep Gelderland bevestigd aan NU.nl. Het is nog steeds niet duidelijk wie dat geld moet gaan betalen.

Als gevolg van de aanvaring in december raakten drie van de vijf jukken van de stuw beschadigd, waardoor het waterpeil op de Maas en het aangrenzende Maas-Waalkanaal in korte tijd zakte. Woonboten in het kanaal kwamen scheef te liggen en bewoners moesten hun woningen verlaten. 

Ook konden bedrijven langs de Maas-Waalkanaal niet worden bevoorraad en moest het scheepvaartverkeer omvaren via Antwerpen, omdat de waterweg te ondiep was voor binnenvaartschepen.

Tijdelijke dam

Rijkswaterstaat legde eind januari een tijdelijke dam aan in de Maas om het waterpeil weer te laten stijgen, waardoor het scheepvaartverkeer weer op gang kwam. De reparatie van de stuw duurt nog enkele maanden en is naar verwachting eind juli afgerond. Rijkswaterstaat begon in februari met de reparatie van een stuk oever dat werd weggeslagen nadat de nooddam was aangelegd.

Op 1 oktober begint het nieuwe hoogwaterseizoen; dan moet de stuw weer optimaal functioneren, aldus een zegsman van Rijkswaterstaat.

Maritieme Kamer

Politieonderzoek wees uit dat de Slowaakse schipper ten tijde van de aanvaring niet had gedronken. De rederij is volgens de rechter slechts voor een klein deel aansprakelijk voor de schade. De Maritieme Kamer besloot in februari dat de rederij een bedrag van ruim 912.000 euro moest betalen voor het ongeval.

Het maximale bedrag dat de rederij maximaal moet betalen, valt daarmee veel lager uit dan het totale bedrag dat schuldeisers op het bedrijf willen verhalen.

Onafhankelijke vereffenaar

Het bedrag dat nu is toegekend wordt door een zogeheten onafhankelijke vereffenaar verdeeld onder de schuldeisers. Volgens een woordvoerder van de rechtbank Rotterdam hebben zich inmiddels 98 partijen gemeld, maar dit aantal kan nog oplopen. 

Onder hen zijn voornamelijk bedrijven en enkele woonbooteigenaren. Rijkswaterstaat heeft een indicatieve schadeclaim ingediend van 20 miljoen euro, met name voor de schade die ontstond aan de stuw en rivierdijken. Het is niet bekend of en op welke manier de schuldeisers de schade nu vergoed kunnen krijgen.