De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) spant een kort geding aan  tegen KWFKankerbestrijding over de website kanker.nl. NFK wil de site weer zelf beheren, zoals eerder. 
 

Volgens NFK-directeur Arja Broenland eigent KWFKankerbestrijding zich de site nu echter toe en is dat een slechte zaak.

Het kort geding dient waarschijnlijk maandag.

''De site was bedoeld voor en door patiënten en om mét ze te praten in plaats van over ze'', aldus Broenland. Daarbij komt volgens haar dat KWF als fondsenwerver ''wel een heel goede'' , maar toch ''een echt heel andere'' organisatie is.

Als KWF zich kanker.nl toe-eigent, kunnen de patiëntenorganisaties niet meer beschikken over hun eigen informatie daarop. Daarbij wordt de informatie, vooral van ervaringsdeskundigen, minder gemakkelijk te vinden en raakt het materiaal ook versnipperd, is de vrees.

Samenwerkingsovereenkomst 

KWF zegt op de eigen site ''dat de lopende samenwerkingsovereenkomst ook in 2018 van kracht zal zijn'', maar wil dat verder niet mondeling toelichten. ''KWF wil altijd in gesprek zijn met haar partners, en dus ook met NFK. Een juridische procedure is dan ook niet nodig'', aldus KWF.

NFK zegt tegen NU.nl niks met deze mededeling te kunnen en noemt het flauwekul. "KWF heeft het erover dat ze in dialoog willen blijven, maar we zijn al jaren met ze in overleg", aldus een woordvoerder. "Het kort geding gaat wat ons betreft ook gewoon door."

Volgens NFK kan KWF geen argumenten overleggen waarom ze site alleen willen beheren.