Het Openbaar Ministerie regelt te veel zaken buiten rechters om, bijvoorbeeld om zaken over kleine vergrijpen als inbraak of diefstal af te handelen. Ook worden er te vaak met bedrijven in overtreding in 'achterkamertjes' deals gesloten.

Dat stelt voorzitter Frits Bakker van de Raad voor de Rechtspraak, de koepelorganisatie van rechters, in NRC. De raad publiceert woensdag haar jaarverslag.

Het aantal strafzaken dat daadwerkelijk voor de rechter komt, daalde in 2016 met 12 procent. Volgens voorzitter Bakker is dit mede te wijten aan het feit dat de procedures te "omslachtig en tijdrovend" zijn.

De raad pleit er nadrukkelijk voor dat het volgende kabinet ervoor zorgt dat politie, Justitie en de rechters één computersysteem krijgen. Nu zijn het allemaal aparte systemen, wat de samenwerking flink bemoeilijkt.

Het was het voornemen van de rechtspraak om zaken in 2016 sneller af te handelen en de 'doorlooptijd’ flink te bekorten. Maar dit is niet gelukt.