Om het aantal verkeersongevallen te verminderen moet er meer handhaving komen. Om dat te realiseren moeten er onder meer extra alcoholcontroles komen. Die oproep doen 32 verkeersorganisaties woensdag middels een verkeersveiligheidsmanifest.

In de laatste jaren zijn de aantallen van dit soort controles hard afgenomen. "Hoewel in 2016 gelukkig weer een eerste stijging kon worden opgetekend, is het nog maar 25 procent van wat het in 2007 was", valt in het manifest te lezen.

Toen lag het aantal controles op 1,46 miljoen, tegen 0,36 miljoen in 2016. Ook controles met camera's, zoals trajectcontrole, is een van de middelen die beter benut moet worden.

Naast handhaving zijn ook technologische ontwikkelingen en aanpassingen aan de wegen belangrijk om de veiligheid te verbeteren. ​De hernieuwde aandacht is nodig omdat het aantal verkeersdoden weer stijgt in Nederland, nadat het juist in negen van de tien voorgaande jaren was gedaald.

621 personen kwamen om in het verkeer in 2015, tegenover 570 mensen in 2014. Het aantal gewonden in het verkeer stijgt de laatste jaren ook verder. Van 18.800 gewonden in 2013 naar 21.300 gewonden in 2015.

Gemeenten

Het manifest wordt gesteund door verschillende organisaties waaronder de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, MKB Nederland en de Technische Universiteit Eindhoven. Gestelde doelen worden volgens hen met de huidigde regels en richtlijnen niet gehaald. 

Nederland raakt internationaal zijn koppositie kwijt als verkeersveilig land. "Van een vaste top drie plaats naar inmiddels de negende positie op de wereldlijst." 

Noodrem

Qua technologische toepassingen om de verkeersveiligheid te verbeteren worden noodremsystemen genoemd die auto's automatisch laten stoppen of stuurhulp om een auto binnen de belijning van de weg te houden.

Tevens moet er onderzoek komen om het verkeersgedrag van gebruikers positief te kunnen beïnvloeden. Alcoholgebruik en hard rijden zorgen nu voor respectievelijk 20 en 30 procent van de ongevallen. Ook is afleiding door de smartphone steeds vaker een probleem. Met het onderzoek moet gekeken worden welke middelen effectief zijn om dit tegen te gaan.

Fietsers

Aanpassingen bij wegen zijn vooral voor fietsers nodig. Bij veel ongevallen speelt de infrastructuur een belangrijke rol. De organisaties zien graag dat onnodige paaltjes, opstaande randen, kuilen en hoogteverschillen in de berm worden aangepakt. Buiten de bebouwde kom moeten fietsers ook zoveel mogelijk worden gescheiden van gemotoriseerd vervoer om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Ook onderhoud van wegen speelt een grote rol. De onderhoudsbudgetten liggen te laag in vergelijking met de toenemende verkeersbewegingen. "De kwaliteit van de huidige infrastructuur komt op deze manier steeds meer onder druk." Tijdig onderhoud is "essentieel", staat in het manifest.