Het Openbaar Ministerie moet actief gekleurde aanklagers gaan aantrekken. Als dit niet gebeurt, dreigt er een "kenniskloof" tussen het OM en de samenleving.

Die vrees spreekt Herman Bolhaar, de grote baas van het Openbaar Ministerie, uit in de Volkskrant.

"De variëteit in ons personeelsbestand moet groter", stelt hij. "De samenleving wordt steeds complexer. Als we haar willen blijven begrijpen, moeten we een monocultuur voorkomen. Alleen dan kunnen we ons werk nog beter doen."

Als het Openbaar Ministerie niet snel gemêleerder wordt, wordt het lastiger voor Justitie om zaken als bijvoorbeeld radicalisering en racisme te doorgronden.

Zwarte boeven

Bovendien is het aanstellen van meer gekleurde aanklagers "de enige manier om het beeld te doorbreken dat de boef zwart is, en degene die hem pakt wit is". Dat stelt officier van justitie Roy Nanhkoesingh in hetzelfde artikel in de Volkskrant. Nanhkoesingh is op dit moment een van de weinige donkere aanklagers bij het OM.

Eerder dit jaar deed ook korpschef Erik Akerboom de oproep om de top van de Nationale Politie gekleurder te maken. Hij wil dat binnen korte tijd een kwart van de top van de politie een meer 'diverse' achtergrond heeft.