De lozing van de stof GenX door Chemiebedrijf Chemours in de rivier de Merwede bedreigt de waterkwaliteit, dat zeggen drinkwaterbedrijf Oasen en Rijkswaterstaat. Chemours noemt de zorgen "prematuur". 

De stof is volgens toxicologen gevaarlijk voor de volksgezondheid, meldt het AD. Op meerdere plekken in Zuid-Holland is de stof in leidingwater aangetroffen. Volgens hoogleraar Jacob de Boer mag de stof absoluut niet in drinkwater voorkomen.

Drinkwaterbedrijf Oasen spreekt van een wezenlijke dreiging, maar stelt dat haar water veilig en betrouwbaar is. Rijkswaterstaat schrijft in een brief aan de provincie dat "het gaat om een indirecte lozing van industrieel afvalwater op rijkswater, met grote risico's voor de openbare drinkwatervoorziening".

Evides, dat ook water levert in een groot deel van Zuid-Holland, stelt dat ze geen water gebruikt uit rivier de Merwede.

Chemours

Chemours, een afsplitsing van chemieconcern Dupont, mag jaarlijks 6.400 kilo afvalwater in de rivier de Merwede lozen. Volgens het AD zijn er bij de provincie plannen om dit op korte termijn terug te brengen tot 2.000 kilo en het lozen van GenX helemaal uit te bannen.

Chemours wil de lozingen hooguit halveren, dat zou blijken uit brieven van het bedrijf aan de provincie. Volgens het bedrijf zou het handelen van de provincie Zuid-Holland conflicteren met het fairplay- en zorgvuldigheidsbeginsel.

Volgens het bedrijf vormen de lozingen geen gevaar voor de gezondheid van omwonenden.