In en bij locaties voor asielopvang zijn iets meer incidenten gebeurd. In de tweede helft van 2016 waren er 9.610 meldingen bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), tegen 9.100 in de eerste helft van vorig jaar.

Bij de politie daarentegen daalde het aantal meldingen met ruim driehonderd van 3.600 naar 3.277. De meeste meldingen gaan over geluidsoverlast of het niet schoonmaken van de kamer.

Andere meldingen gaan onder andere om het om lichamelijke agressie, zoals schoppen of slaan, of acties waarbij personen zichzelf wat (willen) aandoen of dreigen met zelfmoord. 

Dat blijkt uit cijfers die donderdag zijn gepubliceerd. Bij het COA steeg het aantal meldingen, hoewel de gemiddelde bezetting van de COA-opvanglocaties daalde.

Veilige landen

De toename kwam onder meer doordat asielzoekers uit zogenoemde veilige landen meer overlast veroorzaakten. Dergelijke personen maken geen kans op asiel. Er zijn inmiddels maatregelen genomen. Mogelijk is ook de bereidheid van bewoners toegenomen om misstanden te melden.

De politie kreeg meldingen over onder meer vermissingen, diefstal en vechtpartijen. Maar in de meeste gevallen ging het niet om strafbare feiten, maar werden agenten ingezet om assistentie te bieden.

Het kan zijn dat zowel COA als politie van hetzelfde voorval een melding maakt, benadrukt staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel) in een brief aan de Tweede Kamer.