Volgens taaldocenten is er veel mis met de inburgeringsexamens. Sommige examenonderdelen zijn te moeilijk en inburgeraars hebben geen inzage in hun fouten. 

Dat zeggen taalscholen, docenten Nederlands als tweede taal (NT2) en de beroepsvereniging NT2 tegen dagblad Trouw. De inburgering gaat zo niet goed menen de docenten. Er zijn lange wachttijden voor examens. Bovendien toetst het examen vooral taal en bereidt het te weinig voor op meedoen in de samenleving.

Een op de drie inburgeringsplichtigen die in 2013 is begonnen met de inburgeringscursus is nog niet geslaagd voor het examen. Vorige week meldde Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) nog dat vijfhonderd van hen een boete hebben gekregen. Dat blijken nu 1.500 inburgeraars te zijn.

Boete

Een boete kan oplopen tot 1.250 euro. In 2017 moeten nog negenduizend inburgeraars hun examen halen willen ze geen boete krijgen.

De docenten vinden dat te ver gaan, want het systeem deugt in hun ogen niet. Monique Schoorl van de beroepsvereniging NT2: "Vroeger deed men opdrachten buiten de deur: naar de woningbouwvereniging gaan, een gesprek bij de arts, vrije dagen vragen aan de werkgever. Tegenwoordig is het vooral theorie achter de computers."

Schoorl hoort dezelfde geluiden van de 1.100 docenten die bij de beroepsvereniging zijn aangesloten. "Nieuwkomers die wij nu afleveren zijn veel minder assertief, mondeling minder vaardig en minder voorbereid op meedoen in de maatschappij dan voorheen."