Voetbalvereniging SC Twijzel moet alsnog worden vervolgd voor het instorten van een stenen dug-out op een sportveld in het Friese Twijzel in 2014. Hierbij kwam een 10-jarig meisje om het leven en raakten vijf anderen kinderen gewond.  

Dat laat advocaat Liesbeth Poortman weten aan NU.nl. Poortman spande namens de familie van de slachtoffers een zogenoemde artikel-12-procedure aan, waarmee het Openbaar Ministerie alsnog gedwongen kan worden om tot vervolging over te gaan. 

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat de voetbalvereniging moet worden vervolgd voor dood door schuld en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door schuld.

Volgens Poortman zijn de families erg opgelucht.

Storm

Voorafgaand aan het ongeluk was de dug-out beschadigd door een storm. Volgens het hof is er voldoende reden om aan te nemen dat SC Twijzel niet genoeg in het werk heeft gesteld om te controleren of de dug-out nog wel veilig genoeg was. Eerdere reparaties aan de dug-out waren niet afdoende.

Er zat sinds oktober 2013 een scheur in de dug-out, door een omgewaaide boom die tijdens een storm op het bouwsel was terechtgekomen. De dakplaat van de dug-out was ingestort door die scheur, bleek uit onderzoek. Zowel de gemeente als de voetbalvereniging wisten van de schade, maar lieten reparatie of noodmaatregelen na.

Uit het dossier blijkt dat de dug-outs destijds zonder vergunning door vrijwilligers van de voetbalvereniging zijn gebouwd en dat, voor zover er al sprake was van onderhoud, dit door de vereniging werd gedaan.

Gemeente

De gemeente Achtkarspelen hoeft niet te worden vervolgd. De families hadden hier wel om gevraagd. De gemeente had destijds al wel civielrechtelijk aansprakelijk gesteld voor de schade.

De slachtoffers deden op 21 mei mee aan een korfbaltoernooi van meerdere Friese basisscholen. Tijdens het ongeluk zaten ze niet in de dug-out, maar erbovenop.

Het OM concludeerde eerder dat er onvoldoende bewijs is om schuld in strafrechtelijke zin te kunnen aantonen. Het gerechtshof ziet dit anders. "Gelet op de ernst van de feiten vergt het openbaar belang dat de S.C. Twijzel alsnog wordt vervolgd", aldus het hof.