De besparing die het leenstelsel opleverde, leidt niet tot een grotere investering in de kwaliteit van het onderwijs. Bij de afschaffing van de basisbeurs en invoering van het leenstelsel in 2015 werd die belofte wel gemaakt. 

Dat meldt het Nederlands Dagblad dinsdag. In 2000 kregen universiteiten 19.000 euro per student per jaar. In 2014 was dat bedrag 15.100 euro terwijl de Rijksbijdrage in 2025 uit zal komen op 14.300 euro. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging van Universiteiten (VSNU).

De studentenorganisaties het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) zijn niet te spreken over de daling in die investering en sturen een brandbrief aan de partijen die op het moment formatieonderhandelingen voeren.

Ze vragen in de brief om de bezuinigingen in het onderwijs terug te draaien. Dinsdag openen de studentenorganisaties een 'museum van onderwijsbezuinigingen' bij de Hofvijver in Den Haag om extra aandacht te krijgen voor hun dringende verzoek.

De basisbeurs, voor uitwonende studenten 270 euro per maand, werd vanaf september 2015 ingeruild voor het sociale leenstelsel. Het bespaarde geld met deze bezuiniging zou direct terugvloeien naar de onderwijsinstellingen.