Bestelbussen zijn verantwoordelijk voor 40 procent van de fijnstofuitstoot van al het wegverkeer. Daarmee zijn ze gemiddeld vier keer vervuilender dan personenauto's.

Dat is de conclusie van een onderzoek van onderzoeksorganisatie CE Delft in opdracht van milieuorganisatie Natuur & Milieu.

De meeste van de ruim 900.000 bestelauto's in Nederland rijden op diesel. Ruim de helft is van voor 2011 en heeft daarom geen roetfilter, waardoor hun bijdrage aan de uitstoot van fijnstof buitenproportioneel hoog is, aldus het onderzoeksrapport.

Fijnstof en stikstof vergroten de kans op aandoeningen zoals kanker, hart- en vaatziekten, longziekten en vroeggeboorten. 

Zero-emissie

Volgens de onderzoekers worden bedrijven gestimuleerd dieselbusjes te kopen, omdat bestelauto's voor ondernemers momenteel zijn vrijgesteld van aanschafbelasting (BPM) en minder wegenbelasting (MRB) betalen. Daardoor kiezen bedrijven meestal voor wagens die rijden op de meest goedkope brandstof, diesel.  Bedrijven die toch een duurzame wagenvloot willen betalen daar extra voor.

Natuur & Milieu pleit bij het komende kabinet voor de herinvoering van de BPM en MRB. Alleen zero-emissie bestelauto's zouden een vrijstelling moeten krijgen, vindt de organisatie. Bovendien zou de overheid zelf het goede voorbeeld moeten geven door zelf alleen nog maar schone bestelbusjes te gebruiken.