Leerlingen van dertig middelbare scholen krijgen een grote stem in hun lesprogramma. Ze kunnen bijvoorbeeld een vak dat hun ligt op een hoger niveau volgen of een jaar eerder afronden, een extra vak of stage kiezen of alvast een vak volgen van een vervolgopleiding.

De scholen doen mee aan een proef van twee jaar, op initiatief van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs), de schoolbesturen en leerlingenbond LAKS. Het experiment moet laten zien wat er al kan en welke obstakels er nog zijn om leerlingen op hen toegesneden onderwijs te bieden. Onderzoekers volgen de proef op de voet.

Dekker wil uiteindelijk in de wet vastleggen dat alle leerlingen in het voortgezet onderwijs hun eigen belangstelling kunnen volgen en talenten kunnen ontplooien. Nu zijn ze nog afhankelijk van wat de school hun biedt. De staatssecretaris wil dat voortaan de wensen van de leerling en niet langer het stramien van de school het uitgangspunt is.

Scholen hebben volgens Dekker nu al veel ruimte voor maatwerk, maar benutten die te weinig. Dat is "zonde", omdat "je slechtste vak nu nog te vaak bepaalt hoe goed je kunt zijn in je beste vak", zei hij donderdag in De Telegraaf.