Gematigde moskeeën en moskeebesturen staan volgens de AIVD onder druk van salafistische jongeren. Die proberen de orthodoxe stroming van de islam in Nederland uit te breiden. 

Radicale salafisten proberen hier voet aan de grond te krijgen en geweld werd in 2016 in een aantal gevallen niet geschuwd, waarschuwt de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst dinsdag in zijn jaarverslag.

De radicale groep probeert onder meer kwetsbare groepen als vluchtelingen en kinderen aan zich te binden, aldus de AIVD. Daarbij wordt in de meeste gevallen de wet niet overtreden, maar de dienst stelt dat ''intimidatie en dreigen met geweld niet passen in een open, democratische rechtsstaat''.

Die ''zorgwekkende ontwikkelingen'' zijn onder de aandacht gebracht van de landelijke en lokale politiek. De AIVD streeft naar een groeiende bewustwording rond salafisme. Deze stroming wil terugkeren naar de fundamenten van de islam.

Jihadisten

Het aantal jihadisten dat uit Nederland is vertrokken naar het strijdgebied in Syrië en Irak, groeide volgens de dienst in 2016 nog wel. De stijging was echter minder groot dan voorheen. Vorig jaar werd 63 keer melding gedaan aan het Openbaar Ministerie van zo'n 'uitreiziger'.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kreeg twaalf meldingen van asielzoekers die zouden hebben gevochten in Syrië of Irak of terreurorganisaties zouden steunen.

AIVD: 'Dreiging in Nederland blijft onverminderd hoog'
AIVD: 'Dreiging in Nederland blijft onverminderd hoog'

Rusland

De AIVD uit verder kritiek op Rusland. Koudeoorlogsmethoden zoals heimelijk politieke beïnvloeding worden niet uit de weg gegaan. De relatie met Rusland is volgens de AIVD verder onder druk komen te staan, ''mede door Russische ongefundeerde kritiek op de professionaliteit, integriteit en onafhankelijkheid van het onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17".

Er zijn volgens de dienst dossiers en processen aan te wijzen waarbij beïnvloeding op de loer ligt. Ook bedient Rusland zich van digitale spionage. ''Digitale aanvallen vanuit Rusland sprongen in 2016 het meest in het oog", aldus de AIVD.

Vanwege de toenemende bedreigingen rond informatiebeveiliging, terrorisme en extremisme breidt de dienst flink uit. Eind 2016 telde de AIVD 1768 fte's, een groei met 240 medewerkers. Dit jaar komen daar nog eens ruim tweehonderd mensen bij.