Een reguliere basisschool in Utrecht mocht een 13-jarige jongen met het downsydroom van school sturen, omdat hij te veel afweek van de andere leerlingen. Volgens het College voor Rechten van de Mens is er geen sprake van discriminatie.

Het college oordeelde dinsdag op verzoek van de ouders van de 13-jarige Kubo over de zaak. Zij probeerden eerder tevergeefs via de rechter te voorkomen dat de Kohnstammschool in Utrecht hun zoon van de school liet verwijderen. 

Volgens het college begeleidde de reguliere school Kubo acht jaar lang "intensief". "Verdergaande of langduriger aanpassingen konden van de school niet worden gevraagd." Daarom discrimineerde de school de jongen niet door de jongen van school te sturen.

De jongen zat acht jaar lang met succes op de school. Met de ouders werden goede afspraken gemaakt en de school trok extra, externe begeleiding aan. Toen de jongen in groep zes moeilijk gedrag vertoonde, besloot de school een zogeheten verwijderingsprocedure te starten. Ook werd een verklaring afgegeven waarmee Kubo kon doorstromen naar het speciaal onderwijs. 

Passend onderwijs

Volgens de ouders leidde slechte interactie tussen de leerkracht en hun zoon echter tot de problemen. Ze hielden vast aan de maatregel die passend onderwijs voorschrijft en waarbij kinderen met een handicap of leerstoornis in het regulier onderwijs worden opgenomen. 

Volgens het college is de school inderdaad verplicht om ervoor te zorgen dat alle kinderen in het reguliere onderwijs terecht kunnen. Maar "deze verplichting geldt niet langer als de aanpassingen onevenredig belastend zijn voor de school", aldus het oordeel.

Omdat geen enkele andere school in de omgeving Kubo wilde opnemen, krijgt hij momenteel thuisonderwijs.