Oud-bestuursvoorzitter Erik Staal van woningcorporatie Vestia is maandag gearresteerd door de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD). Dat gebeurde in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar verduistering, witwassen en valsheid in geschrift.

Ook zijn er zoekingen verricht in een woning in Nederland, België, Zuid-Afrika en op Bonaire. Er zijn onder andere digitale gegevensdragers en administratie in beslag genomen.

Staal is sinds 2000 bestuurder van een stichting die als doel heeft het bevorderen van sociale woninghuisvesting in Zuid-Afrika. Deze stichting werd gefinancierd door Vestia. De verdenking is dat Staal ongeveer 1,2 miljoen euro heeft onttrokken uit de stichting ten behoeve van privédoeleinden.

Derivaten

Staal was bestuursvoorzitter bij Vestia tijdens de zogenaamde Vestia-affaire, die draaide om een miljardenverlies bij de corporatie na de aanschaf van risicovolle beleggingsproducten (derivaten).

Door te speculeren met derivaten viel Vestia in 2012 bijna om. Vestia kocht deze risicovolle financiële producten om zich tegen renterisico's in te dekken. De corporatie gokte op een rentestijging, terwijl de rente juist - onverwacht - ging dalen.

De corporatie moest de derivatenportefeuille uiteindelijk bij de banken voor ruim 2 miljard euro afkopen. Andere corporaties moesten vervolgens bijna 700 miljoen euro ophoesten om Vestia overeind te houden.

In 2012 werd duidelijk dat de corporatie in deze kwestie door fraude is getroffen. Verdachten zouden steekpenningen hebben aangenomen en Vestia voor grote bedragen hebben opgelicht met de handel in derivaten.

Schikking

Voormalig topman Staal en oud-commissarissen van Vestia werden niet vervolgd. Vestia heeft met hen een schikking getroffen en ziet daarom af van een rechtszaak. In ruil daarvoor ontvangt de corporatie een bedrag van 4,8 miljoen euro.

Onder toeziend oog van Staal en de toenmalige commissarissen kwam de corporatie in grote financiële problemen. Maar bij hen is geen fraude geconstateerd. Ze waren naar eigen zeggen ook niet op de hoogte van de fraude.