Voor het eerst in enkele jaren is het aantal zittenblijvers op de middelbare school gestegen. Vooral in de bovenbouw van de havo gaat het vaak mis, maar ook het aantal vwo'ers dat zakt voor het eindexamen is licht gestegen, heeft het ministerie van Onderwijs becijferd.

Tussen 2012 en 2015 was juist sprake van een dalende trend (6,5 procent naar 5,4 procent), die in het schooljaar 2015-2016 werd onderbroken.

Uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) uit januari blijkt dat vorig jaar 5,7 procent van het totale aantal middelbare scholieren bleef zitten, ten opzichte van 5,4 procent in het schooljaar 2014-2015. 

Aangezien DUO kleine wijzigingen met terugwerkende kracht doorvoert in de gegevens, is het mogelijk dat de genoemde 5,7 procent iets hoger of lager uitvalt. Meestal betreft een dergelijke fluctuatie een tiende van een procentpunt. Wanneer de definitieve cijfers worden vastgesteld is nog niet bekend. 

Het is nog te vroeg om vast te stellen of de dalende trend van de laatste jaren hiermee wordt beëindigd, omdat ook sprake kan zijn van een eenmalige stijging door andere factoren.

Lat hoger

Het ministerie heeft nog geen bewezen verklaring voor de stijging, maar denkt dat leerlingen de lat hoger leggen dan voorheen. Ze zouden liever een schoolniveau hoger proberen dan een stapje terugdoen, en als het misgaat op bijvoorbeeld de havo liever een jaar overdoen dan alsnog naar het vmbo overstappen. Het departement gaat de stijging de komende tijd nader onderzoeken.

Een klas overdoen is in onderwijsland de laatste jaren uit de gratie. Ook staatssecretaris Sander Dekker wil het doubleren, dat duur en ouderwets zou zijn, terugdringen. Hij ziet veel in zomerscholen, waar scholieren hun mindere vakken kunnen bijspijkeren. Die zouden er al voor hebben gezorgd dat het aantal zittenblijvers niet nog hoger is.