Automobilisten kunnen dinsdagochtend misschien toch via de Schipholtunnel van Amsterdam (A4) naar Den Haag rijden.

Rijkswaterstaat werkt met man en macht om voor de dinsdagochtendspits op de hoofdrijbaan twee rijstroken te openen, meldt het agentschap.

Dat er mogelijk twee banen opengaan, wil niet zeggen dat er geen files worden verwacht. Ook bij een gedeeltelijke openstelling blijven vier rijstroken dicht, twee op hoofdrijbaan en de beide rijstroken op de parallelbaan. Rijkswaterstaat raadt weggebruikers daarom af om via de A4 van Amsterdam naar Schiphol/Den Haag te rijden.

Ook op het omliggende wegennet wordt vertraging verwacht. De afritten van de A9 naar de A4 blijven dicht. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid, zodat de verkeersdruk op de twee banen in de tunnel beperkt blijft.

Eerder was de verwachting dat de Schipholtunnel zeker tot na de ochtendspits zou zijn afgesloten, mogelijk tot zelfs na de dinsdagavondspits.

Zware avondspits door afgesloten Schipholtunnel
Zware avondspits door afgesloten Schipholtunnel

Brand

In een vluchtgang van de tunnel woedde maandag enige tijd een kleine brand. Daardoor raakten de veiligheidssystemen beschadigd. De tunnel mag niet open tot deze weer gemaakt zijn. 

Het verkeer had maandag vooral aan de zuidwestkant van Amsterdam last van de afsluiting. Volgens de Verkeersinformatiedienst (VID) liep het verkeer rond de A4 en de A5 helemaal vast.

Verkeer kwam vast te staan voor de tunnel en moest onder begeleiding worden teruggeleid. Na de "flinke chaos" namen de files volgens de VID rond 19.30 uur af.